Vacatures

Vacature: Omgangsbegeleider

 

Wie zijn we?

Omgangshuis Noord-Holland is pionier in begeleiding en bemiddeling bij de omgang tussen scheidende en gescheiden ouders en kinderen. We werken systemisch en richten ons primair op de impact van scheiding op de hechting tussen kinderen en ouders. Ons doel is voor het kind de gevolgen van de breuk tussen ouders voor zover als mogelijk te herstellen. Meestal hebben beide ouders en het kind een gezamenlijke hulpvraag, maar soms ook niet. Onze focus ligt dan op de-escalatie en het versterken van goed ouderschap.

We werken vraaggericht, confronteren waar nodig en schuwen een out-of-the-box oplossing niet, wanneer die in het belang van het kind is. We werken vanuit de Zaanstreek, onze clientèle komt uit heel Noord-Holland. Ons werkveld is zeer dynamisch en volop in ontwikkeling.

Ons aanbod

 • Begeleide omgang in het Omgangshuis of op locatie.

 • Ouderschapsonderzoek.

 • Bemiddeling en omgangsbegeleiding.

 • Bijzonder curator.

De functie

Je begeleidt ouders en kinderen met als doel het herstellen van het onderlinge contact na scheiding of opbouwen van de omgang. Soms is je rol daarbij vooral ondersteunend, of alleen faciliterend, soms intensief en sturend. Je werkt altijd samen met een collega aan een casus. Je leert daarbij te werken met video analyses van het contact tussen ouders en kinderen en tussen ouders onderling. Soms blijken doelen niet haalbaar, dan zijn rapporteren en adviseren je belangrijkste taken.

Wat bieden we

 • Een aanstelling voor een jaar vanaf 1 september: full time (36 uur) of part-time (24 uur), met vooruitzicht op verlenging.

 • ZZP constructie is bespreekbaar.

 • Training en Opleiding “Werken met Video feed back bij scheiding en omgang”.

 • Persoonlijke werkbegeleiding.

Wie zoeken we

 • Iemand met een afgeronde universitaire opleiding in gedragswetenschappen.

 • Met kennis van en inzicht in de betekenis van de hechtingstheorie en psychopathologie bij kinderen (m.n. rond scheiding).

 • Met opleiding en ervaring in systemisch werken.

 • Met (ruime) ervaring in het begeleiden van ouders en kinderen die kampen met complexe scheidingsproblematiek.

 • Iemand die (zichzelf) goed kan relativeren en flexibel positioneren in een conflict en in staat is ook dan de belangen van het kind centraal te stellen.

 • Waarvan de verslaglegging ook in de rechtszaal stand houdt.

 

 


Solliciteer!

Ben je geïnteresseerd? Dan nodig we je uit om een motivatiebrief en beschikbaarheid met je CV en referenties te sturen naar:

Loes Michels

Omgangshuis Noord-Holland

info@omgangshuis.org

 


Over ons

Omgangshuis Noord-Holland heeft in de loop van de jaren een goede reputatie opgebouwd in het begeleiden van complexe problemen tussen ouders en kinderen rond de omgangsregeling. Kernkwaliteiten zijn daarbij volgens onze cliënten: kindvolgend, betrokken, kleinschalig en een systemische benadering. Vanaf 2018 bouwen we onze dienstverlening in Noord-Holland verder uit.

Het Omgangshuis bemiddelt na echtscheiding over de omgangsregeling wanneer deze onvoldoende of slecht loopt. Meestal vanuit het Omgangshuis, maar ook wel bij ouders thuis of op kindgerichte locaties.

Voor alle functies bij het Omgangshuis geldt dat medewerkers zich opstellen als intern ondernemer: zij pakken signalen op van knelpunten op het werkgebied en nemen verantwoordelijkheid voor het doorspelen van deze signalen, eventuele afhandeling en het realiseren van veranderingen en verbeteringen.

Elke medewerker is een middel in de organisatie om de (pedagogische) visie tot uiting te brengen. Elke medewerker:

 • neemt hierbij initiatief;
 • draagt de (pedagogische) visie uit in eigen houding en handelen (respect, ruimte, individualiteit, positiviteit);
 • ziet zichzelf als onderdeel en middel van een groter geheel;
 • communiceert open, stelt vragen, spreekt anderen op zaken aan, draagt oplossingen aan;
 • stelt zich begeleidbaar op;
 • registreert ideeën, signalen en klachten en handelt daarbij adequaat;
 • volgt de scholing die voor de functie is bedoeld.

Medewerkers zijn in staat om complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken te hanteren en zijn minder gericht op hulpverlening en meer op empowerment. Humor en relativeringsvermogen zijn een must.