Uitleg voor kinderen

Omgangshuis Noord-Holland

Veel kinderen in Nederland zien bij een scheiding hun vader of moeder voor korte of langere tijd niet. Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. En ze hebben ook recht op zorg en veiligheid van volwassenen om hen heen.

Voor kinderen is het vaak niet makkelijk wanneer ouders uit elkaar gaan. Als ouders dan ook nog eens ruzie maken over de omgangsregeling, willen veel kinderen daar niets mee te maken hebben. Ze worden boos, voelen zich eenzaam, in de steek gelaten. Sommige kinderen hebben het gevoel dat ze moeten kiezen voor een van de ouders. Of ze willen de omgang anders, maar willen daar ook geen ruzie over. Andere kinderen kennen de ouder die weg is gegaan niet, omdat ze te jong waren bij de scheiding. Wanneer de ouder die weg is gegaan na een poos wel contact wil, is dat spannend voor ze en voelen ze zich onzeker.

Begeleide omgang

Eerst spreken we je vader en moeder, apart van elkaar. Voor we daarna verder gaan, maken we kennis met jou, dat noemen we een kindgesprek. Dat gesprek is alleen met de begeleider van het Omgangshuis. In dat gesprek kun je vertellen wat je wil en leggen we uit wat we van plan zijn. Je mag zelf beslissen wat we daarvan later tegen je ouders zeggen. Heel jonge kinderen komen alleen voor een kennismakingsuurtje samen met de verzorgende ouder.

Voor de eerste afspraak met de ouder waarbij je niet woont, brengt de ouder waarbij je wel woont je naar het Omgangshuis. De andere ouder is daar al en je krijgt de tijd om samen te praten of een spel te doen. Soms zijn er tegelijkertijd ook andere ouders met hun kind. Een begeleider van het Omgangshuis blijft altijd bij je.

In het Omgangshuis komen kinderen op de eerste plaats! Wat jij nodig hebt, vinden wij het belangrijkst. Dat betekent natuurlijk niet dat wij alles doen wat jij wil… maar we luisteren en kijken wel goed naar je en we verwachten van jouw ouders dat ze dat ook doen. Daarvoor filmen we op sommige momenten kort het contact tussen jou en je vader of moeder met een videocamera. Later bespreken we deze opnamen met je vader en moeder en met jou. Door te filmen kunnen we je ouders beter laten zien wat wel en niet goed gaat.

Wanneer ouders weer samen nadenken over oplossingen en daarover nieuwe afspraken willen maken, krijg jij ook de kans om daarover je mening te geven. Dat kun je tegen ons zeggen, maar ook – met ons erbij - zelf aan je ouders vertellen.

De Bijzonder Curator

Wanneer de rechter voor jou een Bijzonder Curator heeft aangesteld, word je eerst, apart van je ouders, uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek legt de Bijzonder Curator uit wat de vragen van de rechter zijn. De Bijzonder Curator moet deze beantwoorden en uitleggen wat er gaat gebeuren.

Ook vraagt de Bijzonder Curator wat jij nodig hebt en belangrijk vindt. Pas daarna praat de Bijzonder Curator met je ouders.

De Bijzonder Curator maakt aan het eind een verslag voor de rechter. Daarin staat wat er aan de hand is, wat er nodig is of zou moeten gebeuren. De Bijzonder Curator laat dat jou ook weten. Daarna neemt de rechter hierover een beslissing. De Bijzonder Curator legt je deze beslissing uit en jij kunt daar nog vragen over stellen.