Scheiding & hechting en video interactie begeleiding

Scheiding is vaak een periode in het leven van kinderen en ouders waarin sprake is van onduidelijkheid en onzekerheid, verdriet en niet zelden ook angst. Alle kinderen hebben een gehechtheidsrelatie met hun opvoeders. De mate waarin ouders zowel voor, tijdens als na de scheiding beschikbaar zijn en blijven voor hun kind, maakt dat kinderen ook ondanks een scheiding, kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige volwassenen. De mate van emotionele en fysieke beschikbaarheid van ouders  tijdens de onzekere periode van scheiding is bepalend voor de mate waarin kinderen veilig gehecht kunnen blijven. Onveilig of gedesorganiseerd gehechte kinderen krijgen veel vaker te kampen met leer- of relatieproblemen, zijn lastig aanspreekbaar, ontwikkelen op termijn een laag gevoel voor eigenwaarde en zijn zelf als volwassenen minder in staat om langdurige relaties te onderhouden.

Sommige kinderen kennen een van hun ouders niet, doordat ze bij de scheiding te jong waren om een band te hebben opgebouwd met deze ouder voor diens vertrek. Wanneer deze ouder weer in hun leven komt, omdat kinderen en ouders recht hebben op contact met elkaar, kan dat bij deze kinderen angst op roepen, gedragsproblemen of loyaliteitsconflicten - vooral wanneer dit nieuwe contact een probleem is in het bestaande gezinssysteem van het kind.

Een derde van de scheidingskinderen heeft last van de conflicten tussen ouders, de problemen lossen ook na hulpverlening niet op of lijken soms in de loop van de tijd te verergeren.

Hoe moeilijk soms ook, ouders en kinderen zijn geholpen wanneer er ondanks onzekerheid en onduidelijkheid een positieve basiscommunicatie opgebouwd, of hersteld kan worden tussen alle betrokkenen. Kernpunt van positieve basiscommunicatie is de behoefte van elk mens om  zich door de ander gezien en gehoord te weten en vertrouwen te hebben dat dit voor de ander van belang is. Hoe geef je de ander dat gevoel en wanneer en hoe ervaar je dit zelf? Maar ook wat gebeurt er met jou of je kind wanneer dat basisgevoel er (nog) niet is ? Of wanneer je kind zich bij de andere ouder anders blijkt te voelen en gedragen dan je dacht?

Omganghuis Noord Holland heeft video-interactiebegeleiding ontwikkelt als  instrument om samen met ouders en kinderen deze vragen te beantwoorden en te onderzoeken hoe het in hun situatie precies zit, bijvoorbeeld wanneer het proces van contactherstel stagneert. Video interactie begeleiding helpt met name bij  het (leren) reflecteren op de onderlinge band vanuit de eigen feitelijke situatie en het biedt een krachtig visueel instrument bij het opbouwen of herstellen van het onderlinge contact tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen.

Vanaf 2018 start het Omgangshuis een project om deze methodiek landelijk overdraagbaar te maken en de effectiviteit van deze werkwijze aan te tonen.