Missie en visie

Elk kind heeft recht om op te groeien in een veilige, stabiele omgeving. Scheiding van ouders kan hun gevoel van basisveiligheid ontwrichten. Wanneer scheidende ouders ondanks de breuk de band tussen de vertrekkende ouder en het kind weten te behouden, hoeft dit niet tot een langdurige gevoel van onveiligheid te leiden. Soms lukt dat niet en ontwikkelt het kind een negatief zelfbeeld en/of probleemgedrag. Maar ook contact opbouw of herstel kan bij een kind onzekerheid en onveiligheid veroorzaken. Wat zijn zorgelijke kindsignalen, hoe herken je ze, maar ook hoe buig je negatieve patronen om zodat het kind met beide ouders afzonderlijk een zinvolle relatie kan onderhouden? Wat is een gezonde hechting, wat zijn de gevolgen van een relatiebreuk tussen ouder en kind, welke strategieën ontwikkelt een kind om daarmee om te gaan en welke patronen tussen ouders houden een ongezonde coping in stand?

Het Omgangshuis faciliteert op een veilige kindgerichte manier contactopbouw of contactherstel tussen kinderen en de uitwonende ouder. Pas recent is de negatieve impact van scheiding op een kind een item voor onderzoek en methodiekontwikkeling. Wat werkt wanneer wel en niet, hoe kan hulpverlening schade voorkomen of beperken, dit terrein is nog volop in ontwikkeling. Omgangshuis Noord Holland is daarbij pionier en doende haar ervaringen en in de loop der jaren ontwikkelde methodiek te beschrijven en vast te leggen, zodat deze overdraagbaar wordt en uitgewisseld kan worden met andere omgangshuizen. Tot heden ontbreekt elk overheidsinitiatief daarvoor en financiert het Omgangshuis dit uit eigen middelen.