Het team

We zijn een non-profit organisatie. Het team van het Omgangshuis bestaat uit twee psychologen, een maatschappelijk werker/video-interactie trainer, een pedagoog/mediator en een systeemtherapeut/bijzonder curator en een betrokken bestuur. Omdat we op het snijvlak werken van jeugdhulp- en juridische dienstverlening, ondersteunen juristen ons werk met advies. De complexe, aanhoudende omgangsproblematiek waarmee ouders zich bij ons aanmelden, vraagt vaak om een meervoudige, persoonlijke benadering. Dat lukt met een klein team. Met elkaar dragen wij zorg voor een brede, professionele, frisse kijk op knelpunten en oplossingen. We voelen ons betrokken bij onze doelgroep en bij de samenleving en willen graag een steentje bijdragen aan duurzame oplossingen voor structurele problemen.