ANBI status

Stichting Omgangshuis Noord Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als persoon of als bedrijf,  doneren met belastingvoordeel. Ook hoeft de Stichting geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Een belangrijk project wat het Omgangshuis uit eigen middelen financiert is de ontwikkeling van de Methodiek Video Interactie Begeleiding bij scheiding en hechting. Het Omgangshuis wil met dit project deze methodiek overdraagbaar maken en haar effectiviteit aantonen.


Belangrijke informatie

Fiscale naam:

Stichting Omgangshuis

Fiscaal nummer (RSIN):

8175 98 662

Oostzijde 1
1502 BB Zaandam
www.omgangshuis.org
info@omgangshuis.org
075 204 737 0
KvK: 34266772
IBAN: NL78 RABO 0129 8126 84


Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Werkingsgebied: in de periode 2018 – 2019 is het Omgangshuis voornemens haar werking gebied uit te breiden tot heel Noord Holland m.u.v. het Gooi. Concreet betekent dit dat de dienstverlening van het Omgangshuis toegankelijk wordt voor alle kinderen woonachting in onze provincie voor contactherstel of contactopbouw na scheiding, dit doen we door samenwerking met alle gemeenten aan te vragen en vervolgens te realiseren.  Omdat veel gemeenten een eigen administratieve koers varen, betekent dit ook een administratieve investering voor het Omgangshuis.

Regionale spreiding: het streven van het Omgangshuis is om in 2019 haar aanbod voldoende te spreiden in Noord Holland met als doel de reistijd voor kinderen te beperken tot maximaal drie kwartier.

Methodiek: in de periode 2018 – 2019 is het Omgangshuis gestart met het uitwerken en vooral vastleggen van  haar methodiek “Werken met video interactie begeleiding bij scheiding en omgang”, waarmee sinds 2003 ervaring is opgedaan,  zodat deze toegankelijk wordt voor en overgedragen kan worden naar andere  jeugd-hulpverleners.

Bestuursamenstelling

Voorzitter

mr. W.M.F. Roelink

Financiën

mr. D. Damsma

Secretaris

dhr. A. Bosensell

Het bestuur is onbezoldigd.

Activiteiten 2018 en verder

Locatie

Begin 2018 is het Omgangshuis verhuisd naar een nieuwe, zelfstandige locatie in Zaandam met meer en aangenamer speel en ontmoetingsruimen voor ouders en kinderen.

Ouders en kinderen

Na een time-out is het vanaf 1 maart 2018 weer mogelijk om nieuwe aanmeldingen te realiseren. In het eerste halfjaar zijn er veel nieuwe koppelingen tot stand gekomen tussen ouders-kinderen en omgangshuis. 75% Daarvan betreft doorverwijzingen door Jeugdteams en Jeugdbeschermers voor het uitvoeren van een ouderschapsonderzoek met begeleiding van de omgang in het Omgangshuis en thuisobservaties. 10% Betreft langdurig begeleide omgang in het Omgangshuis en 15% Goed Ouderschap: het begeleiden van de omgang en vastleggen van nieuwe afspraken in een ouderschapsplan.

Onderaannemerschap

In deze periode is daarnaast ondernemerschap tot stand gekomen met Jeugdzorgaanbieders als Triversum en Spirit. 

Trainingen

In het voorjaar 2018 heeft het Omgangshuis een achttal trainingen georganiseerd voor jeugdzorgprofessionals in de regio met als thema: Scheiding en Hechting. Najaar 2018 heeft het Omgangshuis voor het AIT twee workshops gerealiseerd op haar landelijke studie dag, met als onderwerp: werken met video interactie begeleiding en video home training (VIB/VHT) rond scheiding en omgang.