Oostzijde 1
1502 BB Zaandam

www.omgangshuis.org


info@omgangshuis.org
075 204 737 0
KvK: 34266772
IBAN: NL78 RABO 0129 8126 84

Fiscale naam:

Stichting Omgangshuis

Fiscaal nummer (RSIN):

8175 98 662

ANBI status

Stichting Omgangshuis Noord Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als persoon of als bedrijf,  doneren met belastingvoordeel. Ook hoeft de Stichting geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Een belangrijk project wat het Omgangshuis uit eigen middelen financiert is de ontwikkeling van de Methodiek Video Interactie Begeleiding bij scheiding en hechting. Het Omgangshuis wil met dit project deze methodiek overdraagbaar maken en haar effectiviteit aantonen.Voorzitter

Drs. R. op den Kelder

Financiën

mr. D. Damsma

Secretaris

dhr. A. Bosensell

Het bestuur is onbezoldigd. Het Omgangshuis volgt het cao Jeugdzorg.

Activiteiten 2020 - 2021

Werkingsgebied

In de loop van 2021 zal is het Omgangshuis Zaandam verhuizen naar een nieuwe locatie vanwege het stadsvernieuwingsproject “Inverdan” aan de Oostzijde. De nieuwe locatie zal in de loop van het jaar bekend worden. De belangrijkste keuzecriteria zijn daarbij zijn de veiligheid, voldoende ruimte om de corona maatregelen te realiseren en of de locatie voldoende kindgericht kan worden ingericht en gebruikt.

De Stadsregio Amsterdam, de Buch, regio Alkmaar - Heerhugowaard en Haarlemmermeer, kopen de zorg van het Omgangshuis structureel in. Veel andere gemeenten alsmede andere Jeugdzorgaanbieders kopen met regelmaat op individueel basis zorg van het Omgangshuis in. Mogelijk zal ook in de loop van 2021 een locatie van het Omgangshuis in de regio Alkmaar van de grond komen, op verzoek van deze regio.

Hulpvraag en maatwerk

Vanaf de herstart van het Omgangshuis in 2018 hebben zich vele ouders en kinderen aangemeld bij het Omgangshuis voor de verschillende typen van dienstverlening. Het overgrote deel van de aanmeldingen betrof aanmeldingen met betrokkenheid van de rechtbank, het Gerechtshof, Veilig Thuis of Jeugd en Gezinsbeschermers. Hoewel er methodische protocollen worden gevolgd, blijkt regelmatig dat geen hulpvraag hetzelfde is en maatwerk telkens weer belangrijk blijkt. Met name het Ouderschapsonderzoek blijkt voor veel ouders en kinderen een antwoord te bieden op de problemen waarmee ze zich geconfronteerd zien. Daarnaast zal het Omgangshuis in de loop van 2020 de methodiek Ouderschap Blijft verder integreren in haar aanbod.

Kwaliteit

In de loop van 2020 zal het in de loop der jaren ontwikkelde Kwaliteitshandboek van het Omgangshuis gereed komen. Daarin zijn zowel de procesmatige kant, de methodiek als de theoretische onderbouwing van de werkwijze het Omgangshuis vastgelegd en overdraagbaar gemaakt. In de loop van 2021 zullen daarna bijpassende trainingen voor (externe) professionals beschikbaar komen. Het geactualiseerde Klachtenreglement zal in 2020 in gebruik worden genomen.