Professioneel begeleide omgang

Hoe begeleiden we?

Voor het realiseren van professioneel begeleide omgang kijken we naar de omgang vanuit verschillende invalshoeken:

  • vanuit de belangen en behoeften van het kind;
  • vanuit de ouders naar het kind;
  • vanuit de relatie/communicatie tussen ouders onderling;
  • vanuit ouder(s) naar hulpverlening en andersom.

We starten de begeleiding met het opstellen van het perspectiefplan of plan van aanpak. Daarin werken we de succes- en risicofactoren uit, evenals de wensen en grenzen voor de omgang. Ook maken we in dit plan afspraken over eventuele tussentijdse aanpassingen.

De uitwonende ouder en het kind ontmoeten elkaar in het Omgangshuis. Daar vindt ook de overdracht plaats. In principe doen ouders dat zelf met ondersteuning van de begeleider. De inrichting en huisregels van het Omgangshuis bieden kind en ouders veiligheid en duidelijkheid. Ons doel is om het kind met een vaste regelmaat een fijn, veilig en voorspelbaar contact te bieden met de uitwonende ouder. Soms is dit een oplossing voor een poosje, soms voor langere tijd. Bijvoorbeeld voor het kind waarvan de ouders structureel steun nodig hebben om strijd te voorkomen of goed ouderschap te blijven realiseren.

We filmen de contacten en bespreken de opnamen regelmatig. Dat doen we met beide ouders samen of als dat niet haalbaar is afzonderlijk. Onderwerp van gesprek is hun pedagogisch handelen en de eigen wijze van aansluiten bij de behoeften en belangen van het kind. Aan het eind van de begeleiding worden de opnamen vernietigd.

Soms heeft het kind meer persoonlijke ondersteuning nodig. Dan bieden we aparte kinderactiviteiten in de vorm van een gesprek of spelbegeleiding. Indien nodig adviseren we therapie of diagnostisch onderzoek, al dan niet parallel aan een traject bij het Omgangshuis. We verwijzen in die gevallen altijd naar onafhankelijke, neutrale, externe behandelaars.