Ouderschap Blijft

Hoe begeleiden we?

We bieden Ouderschap Blijft aan:

  • wanneer oudergesprekken met beide ouders samen in vrijwillig kader mogelijk zijn;
  • wanneer ouders aan een ouderschapsplan of omgangsregeling willen werken;
  • wanneer contactopbouw of –herstel tussen ouders en kinderen het doel van beide ouders is.

De formulering en de realisatie van de omgangsregeling bekijken we:

  • vanuit de beleving en behoeften van het kind t.a.v. het contact met beide ouders;
  • vanuit de mogelijkheden van de individuele ouder om daarop aan te sluiten;
  • vanuit de mogelijkheden tot respectvolle communicatie tussen ouders onderling.

We starten met een intake gesprek voor beide ouders apart, gevolgd door een kindgesprek met het kind zonder de aanwezigheid van een van de ouders. Wanneer het kind daarvoor echt te klein is starten we met een interactie-observatie tussen ouder(s) en kind in het Omgangshuis. 

Vervolgens stelt het Omgangshuis een Plan van Aanpak op met daarin de maximale duur van het traject en concrete voorstellen voor omgang, oudergesprekken, kinderbegeleiding , de huisregels en overige werkafspraken tussen ouders en Omgangshuis.   

Wanneer er (nog) geen lopende omgangsregeling is, wordt de omgang in het Omgangshuis opgestart met maximaal vier maal begeleide omgang, aansluitend twee maal overdrachtsbegeleiding vanuit het Omgangshuis, waarna de omgang zonder toezicht van het Omgangshuis verder wordt gerealiseerd. 

Parallel aan de omgangsafspraken hebben ouders gezamenlijke gesprekken om de knelpunten tussen hen op te lossen en worden er kind-gesprekken gerealiseerd.

Resultaat

Het traject Ouderschap Blijft is gemiddeld een half jaar intensief, aan het eind van dit half jaar hebben ouders de nieuwe afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. Na dit half jaar zijn er gedurende een half jaar nog een viertal terugkomafspraken voor ouders en kinderen, waarbij de mogelijkheid bestaat om het ouderschapsplan aan te passen aan de opgedane ervaringen.

Wanneer het ouders in maximaal het eerste half jaar niet lukt om tot overeenstemming te komen en/of tot een passende, zelfstandige omgangsregeling, wordt dit door het Omgangshuis gemeld aan het desbetreffende Jeugdteam en/of Veilig Thuis. 

Kwaliteitsbewaking

Het Omgangshuis is gecertificeerd lid van de landelijke organisatie Ouderschap Blijft.

www.ouderschapblijft.nl