Bijzonder Curator

Wat doet de Bijzonder Curator?

De Bijzonder Curator praat met alle betrokkenen, stelt vragen aan het kind en belangrijke derden, maar spreekt allereerst met het kind zelf. De Bijzonder Curator staat onafhankelijk en neutraal in de problematiek tussen ouders, maar is partijdig in de belangen en behoeften van het kind. Is het kind te jong, dan kan de Bijzonder Curator interactieobservaties doen en daarover rapport uitbrengen aan de rechter plus een mening en advies. Een aanvraag voor financiering van de Bijzonder Curator gaat – na beschikking van de rechter – via de Raad voor Rechtsbijstand.

Kwaliteitsbewaking

De Bijzonder Curator valt door de persoonlijke benoeming en wijze van financiering onder Justitie en niet onder de Jeugdwet. De klachtprocedure van het Omgangshuis is daarom hier niet van toepassing. Wel valt de Bijzonder Curator, afhankelijk van de beroepsachtergrond, onder het tuchtrecht van de advocatuur, BIG of SKJ.