Het Omgangshuis is vanaf 11 mei weer open na de Corona-sluiting. Dat wil zeggen dat allereerst alle ouders van de lopende begeleidingen een nieuw plan van aanpak krijgen.  Dit is veel werk. Vervolgens worden daarna alle ouders die na de corona-sluiting zijn aangemeld, uitgenodigd voor een intake gesprek zodra we de toestemming van de desbetreffende gemeente hebben ontvangen.

Na de intake weten ouders of ze wel of niet door het Omgangshuis begeleid gaan worden en wanneer deze kan starten. Tussen intake en start kan echter wel enige maanden zitten.

Het Omgangshuis hanteert een corona-protocol. Zie daarvoor de verdere informatie op deze website onder het kopje: corona protocol.

Eventuele nieuwe overheidsrichtlijnen ten aanzien van de corona-crisis in de toekomst zijn ook van toepassing op de dienstverlening van het Omgangshuis.