Herstart na corona sluiting

Lees hier over de herstart en het protocol.

Documentaire Omgangshuis N.-H.

https://vimeo.com/35892298


Zomersluiting Omgangshuis 2020

Het Omgangshuis is in de zomer schoolvakantie gesloten van zondag 12 juli  tot maandag 3 augustus 2020.

Scènes uit het Omgangshuis

Ben je in staat na de echtscheiding je verdriet en je pijn opzij schuiven om zakelijke afspraken te maken met je ex over de omgang met de kinderen? Bij de ex-partners die elkaar, gedwongen door de rechter, ontmoeten in het omgangshuis is dat niet het geval.  Omgangshuis Noord-Holland is een neutrale ontmoetingsplaats voor gescheiden ouders en hun kinderen. Hier wordt geprobeerd het vertrouwen tussen de leden van het gebroken gezin en/of het contact tussen de uitwonende ouder en het kind te herstellen en tot een werkzame omgangsregeling te komen. Documentairemaakster Saskia Gubbels volgde in Scènes uit het omgangshuis een jaar lang twee gebroken gezinnen tijdens het pijnlijke proces om een nieuwe vertrouwensband op te bouwen.

Beide zijden van het conflict worden belicht, Saskia toont zo de diepte en complexiteit van de conflicten en het moeizame proces van herstel.

Deze productie kwam in 2015 tot stand met de steun van het Nederlandse Cultureel Mediafonds en is uitgezonden door de NCRV.

https://vimeo.com/35892298


ANBI status

Stichting Omgangshuis Noord Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Lees verder

Lid Ouderschap Blijft

Vanaf 1 september 2019 is het Omgangshuis aangesloten bij de organisatie Ouderschap Blijft en maakt daarmee onderdeel uit van een landelijke keten van aanbieders met expertise rond scheiding en omgang, zie ook: www.ouderschapblijft.nl.

Project doorverwijzing rechtbank – Jeugdhulpverlening

Het Omgangshuis maakt deel uit van twee projectgroepen, zowel met de rechtbank Amsterdam als de rechtbank Noord-Holland welke onderzoeken hoe doorverwijzing van rechtbanken naar jeugdhulpverlening beter/sneller/efficiënter kan gaan verlopen, zodat kinderen beter geholpen kunnen worden.

Animatie-film van het Omgangshuis

Het Omgangshuis Noord-Holland heeft samen met de Hoge School der Schone Kunsten in Gent, België een animatiefilm ontwikkeld over de impact op kinderen die te maken krijgen met scheiding. Zie:

https://www.youtube.com/watch?v=TBHZo1HrO90

Ook is er een documentaire gemaakt door de NCRV over het Omgangshuis: scenes uit het Omgangshuis, waarin een drietal ouderstellen worden gevolgd in hun twist rond een omgangsregeling. Zie:

https://vimeo.com/35892298

Bereikbaarheid Omgangshuis

Vanaf 11 januari 2020 tot juli 2020 zijn de twee sluisbruggen om de hoek van het Omgangshuis afgesloten voor alle verkeer. Wel is er een noodbrug gelegd die loopt vanaf het Zaantheater naar de Burcht. Voor bezoekers van het Omgangshuis die komen vanaf het station Zaandam, betekent dit een minuut of vijf omlopen. Klik hier voor de looproute.

Openings- en Sluitingstijden 2020

Bezoek alleen op afspraak. Het Omgangshuis is van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar onder de volgende nummers:

Professionals    

06 30 76 61 21

Cliënten     

075 20473706

We zijn gesloten op de algemene zon- en feestdagen. Verder op:

Koningsdag    

27 april

Bevrijdingsdag    

5 mei

Hemelvaart    

21 mei

Zomerstop    

van 12 juli tot 3 augustus

Kerstvakantie    

van 24 december tot 2 januari 2021