Privacy en gegevensuitwisseling

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens van cliënten. Elk kind dat hulp krijgt bij het Omgangshuis krijgt een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, het plan van aanpak en andere belangrijke verslagen. Deze gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier.

Wie het dossier mag inzien hangt af van de leeftijd van het kind en de situatie tussen ouders. In principe krijgen ouders alleen inzage in informatie die henzelf betreft en alleen wanneer een ouder ook gezag heeft krijgt deze inzage in het deel van het kind, tot 12 jaar. Daarna heeft het kind medezeggenschap of er wel of geen inzage volgt. Als er een OTS is, gelden andere regels. Als er iets over in staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kan de desbetreffende ouder of kind vragen om dat weg te halen of aan te passen. Ouders en kinderen mogen altijd vragen om hun mening over situaties in het dossier te zetten.

We werken samen met andere organisaties en willen geen dubbel werk doen. Daarom zet het Omgangshuis naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer van ouders en kinderen in een digitaal systeem van gemeenten. We zijn dit wettelijk verplicht. Zo kunnen we snel en makkelijk contact leggen met andere organisaties die cliënten ook helpen. Wanneer er een Onder Toezichtstelling is, wisselen we ook informatie uit met de gezinsmanager. Als er een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan, werken we daar in principe altijd aan mee.

Een aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor verantwoording voor onze financiers, voor controle door de Inspectie en voor onderzoek om de hulp te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Als wij gegevens voor iets anders willen gebruiken, vragen wij eerst om je toestemming. Slechts in dringende gevallen wijken wij van deze afspraak af.

Algemene of uitgebreider regels over dossierbeheer, het inzien van je dossier en uitwisseling van gegevens, vind je hier door te klikken op het ‘Privacybeleid van het Omgangshuis.