Kwaliteitsbeleid

Het Omgangshuis valt onder en voldoet aan de criteria van de Wet op de Jeugdzorg. Daarnaast houden we elk jaar onder onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek. Aan het eind van elke begeleiding ontvangen ouders een evaluatieformulier. Over resultaten of bevindingen berichten we regelmatig op onze website.

Klachtenprotocol

Het kan voorkomen dat ouders of kinderen ontevreden zijn over ons of ons werk. In dat geval zoeken we graag naar oplossingen. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, is er de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen voor ouders via het Klachtenprotocol voor kinderen rechtstreeks bij de medewerkers. Cliënten kunnen ook een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht en zich als ze dat willen, bij de klachtprocedure laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van het AKJ: www.akj.nl

De Bijzonder Curator valt door de persoonlijke benoeming en wijze van financiering onder Justitie en niet onder de Jeugdwet. De klachtprocedure van het Omgangshuis is niet van toepassing. Wel valt de Bijzonder Curator, afhankelijk van de beroepsachtergrond, onder het tuchtrecht van de advocatuur, BIG of SKJ.

Privacy

Stichting Omgangshuis biedt als jeugdhulpaanbieder hulp binnen het wettelijk kader van de Jeugdwet en het uitvoeringsbesluit Jeugdwet. Het vastleggen van persoonsgegevens zoals naam, adres, mail en telefoonnummer alsmede BSN is nodig om de taken als jeugdhulpaanbieder goed uit te kunnen voeren. Er is een geautomatiseerde en beschermde cliëntenregistratie. Deze wordt gevoerd op naam van de aangemelde jeugdige. Bij het verwerken van persoonsgegevens van cliënten en hun ouders gaat het om het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor de aanmelding voor hulp, het plan van aanpak, de afstemming van de hulp met betrokken professionals, de voortgang, de eindrapportage en (indien overeengekomen) het - advies en beëindiging van de hulp. Een en ander is nader uitgewerkt en vastgelegd op deze pagina en in het uitgebreide privacybeleid van het Omgangshuis.