Uitvoeringslokaties:
Alkmaar
Amsterdam
Zaandam

Kantoor en postadres:
 Zuiderkerkstraat 1
1501 NE Zaandam

Telefoon (075) 612 08 02

info@omgangshuis.org
www.omgangshuis.org 

Raborekening:
NL78 RABO 0129 8126 84
tnv Omgangshuis
Zaandam

International Bank
Account Number:
NL78 RABO 0129 8126 84

 

Presentaties Studiedag Omgangshuis Noord Holland

Op 17 december 2015 heeft Omgangshuis Noord Holland vanwege haar 12,5 jarig bestaan  een studiemiddag georganiseerd met het thema:

“Grenzen aan vrijwilligheid en maakbaarheid bij gecompliceerde scheidingen”

Ruim 90 professionals hebben aan deze studiemiddag deelgenomen, zowel vanuit de advocatuur, mediation, hulpverlening als justitie. 

De presentaties waren:

NOG ÉÉN KUS

NIEUW ADRES

Zuiderkerkstraat 1
1501 NE Zaandam

Nieuws

Uitspraak Hoge Raad inzake Omgangshuis Noord-Holland:

De Hoge Raad heeft op 10 januari 2014 een uitspraak gedaan over de wettelijke grondslag van voorlopige omgangsregelingen, waarvan invulling aan het Omgangshuis wordt overgelaten (lees uitspraak).

Wachtlijst Omgangshuis Noord-Holland - er is op dit moment geen wachtlijst (info).

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens over Omgangshuis Noord Holland dec. 2012 (info).

Documentaire “Scènes uit het Omgangshuis” (info).

 

Links.

Omgangshuis Noord-Holland: mediation, omgangsbemiddeling