Omgangshuis Noord-Holland

In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 35.000 echtscheidingen plaats. Ouders moeten bij scheiding afspraken maken over de zorg en omgang met hun kind. Bij een derde van de scheidingen gaat dat moeizaam en wordt hun kind daar de dupe van. Het heeft last van aanhoudende of oplopende conflicten, het uitblijven van oplossingen en voelt zich onzeker over de toekomst en over zichzelf. Omgangshuis Noord-Holland komt op voor de rechten en belangen van het kind in het maken of realiseren van een omgangsregeling. Wij doen dit werk vanaf 2003 en hebben in al die jaren een uitgebreide juridische en therapeutische expertise opgebouwd.

Gezonde, veilige hechting

We gunnen ieder kind een gezonde, veilige hechting, ook als ouders uit elkaar zijn of gaan. Hoe ga je om met scheiding en blijf je toch positief gehecht? Dat is waar de meeste kinderen mee worstelen. Goed contact met beide ouders is van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van kind naar volwassene.

Belang van het kind

De behoeften en belangen van je kind voorop stellen, is moeilijk voor ouders die strijden om zeggenschap, omgang en gezag. We werken systemisch. We proberen de tegenstellingen tussen beide ouders of ouder en kind in beeld te krijgen en aan te pakken. Soms is het eindresultaat meer contact of een verbeterde sfeer tijdens de omgang zelf of een betere overdracht, soms een volledig ouderschapsplan en zelfstandige omgangsregeling.